Giropès Solutions és el departament electrònic i informàtic de Giropès dedicat al suport de bàscules per a automatitzar el procés de pesatge a fi d’optimitzar en la major mesura el temps de realització mitjançant el desenvolupament d’aplicacions, ja sigui d’escriptori com en dispositius PDA o terminals.